en
Лісова сертифікація   »  
Інформація для третіх зацікавлених осіб

Зацікавленим сторонам, чиї  інтереси можуть бути зачеплені.

 

 

     Ліси, які знаходяться у постійному користуванні філії "Берегометське лісомисливське господарство", сертифіковані за схемою міжнародної неурядової організації FSC® (Forest Stewardship Council – Лісова Наглядова Рада),(Сертифікат SGSCH-FM/COC-010027 та ліцензія FSC- C 104805).

Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення філії «Берегометське ЛМГ» отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, наблизити рівень екологічних, економічних та соціальних стандартів лісогосподарського виробництва до світових та отримати новітні знання та практичні навички ведення екологічно орієнтованого лісівництва.

Процес лісової сертифікації неперервний у часі та не завершується отриманням сертифікату,  за час його дії (5 років) органом сертифікації щороку проводяться наглядові аудити. У зв’язку з цим наше підприємство постійно проводить консультації з третіми зацікавленими сторонами з питань, що стосуються важливих аспектів ведення лісового господарства.

30 березня 2020 року набув чинності новий FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 (доступний за посиланням https://ua.fsc.org/download-box.1013.htm). У зв'язку з цим філія "Берегометське ЛМГ", як утримувач FSC сертифікату, задля збереження статусу сертифікованого підприємства впроваджує вимоги нового стандарту.

Просимо ознайомитись з наданою інформацією та, за наявності, надати зручним для Вас способом (особисто, електронною поштою чи Укрпоштою) нам свої обґрунтовані коментарі, пропозиції чи зауваження, іншу інформацію, документи (у тому числі картографічні), що можуть стосуватись наступних напрямків діяльності лісомисливгоспу, що стосуються лісової сертифікації:

 

1) розробки процедури вирішення спорів і надання справедливої компенсації щодо працівників, місцевих громад;

2) наявності чи відсутності у місцевих громад законних та звичаєвих прав на землеволодіння у лісах;

3) наявності чи відсутності у місцевих громад законних та звичаєвих прав на доступ до лісових ресурсів та послуг екосистем і користування ними;

4) наявності чи відсутності у місцевих громад законних та звичаєвих прав та обов’язків, що застосовуються;

5) докази підтримки цих прав і обов’язків (за наявності);

6) території, права на які є предметом спорів між місцевими громадами, державними структурами;

7) прагнення та цілі місцевих громад щодо господарської діяльності у лісах;

8) визначення можливостей залучення місцевих громад, що сприяє їхньому соціально-економічному розвитку;

9) визначення, уникнення та пом'якшення істотних негативних соціальних, екологічних та економічних впливів господарської діяльності;

10) визначення місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення у лісах, на які місцеві громади мають законні або звичаєві права; заходи з охорони цих місць;

11) перелік деревних і недеревних ресурсів і послуг екосистем, які можуть посилювати і диверсифікувати місцеву економіку;

12) визначення наявних аборигенних екосистем;

13) виділення (оцінювання) особливих цінностей для збереження (ОЦЗ);

14) визначення загроз ОЦЗ;

15) розробки програм моніторингу змін стану ОЦЗ, особливо цінних для збереження територій (ОЦЗТ);

16) ефективності заходів, проведених на ОЦЗТ.

 

У зв'язку з впровадженням вимог нового стандарту, для можливості врахування Ваших пропозицій, відповідь просимо надати у найкоротший термін. За відсутності у Вас коментарів, пропозицій чи зауважень, просимо повідомити нас на е-mail: 59233 blmg@ukr.net

 

 

Більше про лісову сертифікацію Ви можете дізнатись на веб-сайті представництва FSCв Україні https://ua.fsc.org/ua-uk та безпосередньо у державному підприємстві "Берегометське лісомисливське господарство".

Програма

моніторингу соціальних та екологічних впливів господарської діяльності

по філії «Берегометське ЛМГ»

 

п/п

Зміст моніторингу

1

Результати діяльності з поновлення лісу.

2

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані.

3

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами.

4

Використання генетично модифікованих організмів (якщо застосовно)

5

Результати лісівничої діяльності.

6

Вплив використання добрив на цінності довкілля (якщо застосовно)

7

Вплив застосування засобів біологічної боротьби (якщо застосовно)

8

Вплив природних небезпек.

9

Вплив розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду, та грунти.

10

Вплив заготівлі на вилучення деревини та на не деревинну лісову продукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги.

11

Екологічно прийнятна утилізація відходів

12

Охорона лісу від незаконної  або недозволеної діяльності.

13

Відповідність застосовному (національному) і місцевому законодавству, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам.

14

Вирішення спорів і скарг

15

Гендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація

16

Програми та заходи (види діяльності), що стосуються безпеки та гігієни праці.

17

Виплата заробітної плати.

18

Навчання працівників.

19

Виявлення місцевих громад та їх законних прав.

20

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод

21

Стосунки з громадами

22

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад

23

Місцевий економічний та соціальний розвиток

24

Продукування різноманітних вигод та/або продуктів

25

Підтримання та/або посилення послуг екосистеми

26

Порівняння фактичних із запланованими річними обсягами заготівлі деревинної та недеревинної лісової продукції

27

Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництв зі створенням доданої вартості.

28

Тривала (економічна) життєздатність.

29

Категорії 5 і 6  особливих цінностей для довкілля.

30

Підтримання та/або посилення послуг екосистем.

31

Ефективність визначених та вжитих заходів із запобігання негативним впливам господарської діяльності на цінності довкілля, пом’якшення таких впливів і відновлення цих цінностей.

32

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, і ефективність вжитих заходів з охорони цих видів та їх оселищ.

33

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

34

Аборигенні види, що трапляються природно, та біологічним різноманіттям, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

35

Водотоки, водні об’єкти кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення

36

Перетворення природних лісів на плантації або на нелісові.

37

Категорії 1-4 особливі цінності для збереження, ефективність вжитих заходів з їх підтримання та/або збагачення

38

Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами

 

ФІЛІЯ «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємств у 2023 році

           

            Головна функція філії – ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. загальна площа підприємства складає 65760,7 га, з яких 93 % - вкриті лісом землі. Ліси філії виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні функції та мають експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 43 % від вкритих лісовою рослинністю земель.

            В лісовому фонді філії в наявності 30 об’єктів природо-заповідного фонду, з них 11 пам’яток природи місцевого значення в Берегометському, Мигівському, Лопушнянському, Чемернарському, Долішньошепітському, Славецькому лісництвах, 2 заповідних лісових урочища в Чемернарському та Зруб-Комарівському лісництвах, 1 екологічний коридор в Берегометському, Мигівському, Лопушнянському та Долішньошепітському лісництвах, 1 територія «Національний парк Вижницький» (землі без вимог) в Берегометському, Славецькому лісництвах, 2 регіональні ландшафтні парки місцевого значення  в Сторожинецькому та Драчинецькому лісництвах, 2 заказники місцевого значення розташовані  в Чемернарському, Мигівському, Берегометському, Гірсько-Кутському, Долішньошепітському, Фальківському, Зруб-Комарівському, Сторожинецькому лісництвах, пралісові пам’ятки природи в Мигівському, Лопушнянському,  Чемернарському, Гірсько-Кутському, Долішньошепітському, Фальківському лісництвах. 9 % лісів філії відносяться до рекреаційно-оздоровчих лісів, розміщені навколо населених пунктів та призначені в першу чергу для відпочинку населення, 6 % лісів відносяться до захисних, вони стримують ерозію грунтів, захищають береги річок, озер, інших водойм, зростають вздовж залізниць та автомобільних доріг.

            Державна лісова охорона, що діє у складі філії, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж. захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. філія здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було), проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.   

З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників та витрати на ведення лісового господарства по різних напрямках діяльності філії в 2023 році:

 

Напрям діяльності

Проведені заходи

 

Од. виміру

 

Обсяг

Джерела фінансування

Витрачено коштів тис.грн

Лісове господарство

Лісовідновлення

га

390,4

Власні кошти

2133,5

Лісорозведення

га

-

Власні кошти

-

Рубки формування і оздоровлення лісів з низ

га

2288,8

Власні кошти

 

кбм

51619

Власні кошти

14674,4

Рубки догляду

га

1411

Власні кошти

 

кбм

21144

Власні кошти

8565,9

в т. ч. в молодняках

га

1011,2

Власні кошти

 

кбм

10343

Власні кошти

6860,3

Охорона та захист лісу

Влаштування мінералізованих смуг

км

3

Власні кошти

1,5

Догляд за мінералізованими смугами

км

30

Власні кошти

0,3

Проведення лісопатологічних обстежень

га

4400

Власні кошти

227,1

Заготівля деревини

Рубки головного користування

тис.кбм

90,3

Власні кошти

58253,3

Мисливське господарство

Охорона диких тварин, заготівля кормів

тис.грн

 

Власні кошти

2249

Розвиток мережі лісовозних доріг

Будівництво лісовозних доріг

км

1,9

Власні кошти

2318,6

Розвиток мережі лісовозних доріг

Ремонт лісовозних доріг

км

428

Власні кошти

5006

 

          Філія «Берегометське лісомисливське господарство» займається розвитком побічних лісових користувань. В лісових насадженнях заготовлюється лікарська та харчова сировина.

          Відновлення всіх зрубів філії проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу. Так в 2023 році відновлення лісів проведено на площі 390,4га – в тому числі природне поновлення 370,6 га, садіння лісу 19,8 га. Проведено 270,7 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами (у переведенні на однократний) у державному лісовому фонді.

          У 2023 році філією від ведення лісового та мисливського господарства, перераховано до бюджетів усіх рівнів 55217,3 тис. грн.., в тому числі до місцевого бюджету 23269,7 тис. грн.., до державного бюджету 11602,1 тис. грн., перераховано ЕСВ 20331тис. грн..

Інформація про сплачені податки і збори за 2023 рік

 Назва територіальної громади

Разом сплачених податків, грн з коп

Сума сплаченого земельного податку  за 2023 рік,   грн з коп.

Сума сплаченої рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів до місцевого бюджету з врахуванням 37 % від рубок головного користування  за 2023 рік,        грн з коп.

1

2

3

4

Банилівська ТГ

433723,94

98205,25

335518,69

Берегометська ТГ

17650097,72

1182548,73

3018064,78

Брусницька ТГ

437469,15

70857,49

167949,41

Вашківецька ТГ

1861389,96

183968,4

596469,90

Вижницька ТГ

841823,02

176184,03

218622,52

Великокучерівська ТГ

76233,96

31100,96

45133,00

Кам'янська ТГ

149565,85

71301,01

78264,84

Кіцманська ТГ

14772,12

10684,52

4087,60

Красноїльська ТГ

1194391,99

217764,36

537885,10

Мамаївська ТГ

549397,04

58244,34

279451,90

Неполоківецька ТГ

4956,01

4165,81

790,20

Петровецька ТГ

49439,86

29114,47

20325,39

Сторожинецька ТГ

2627675,93

373261,02

475622,03

Чудейська ТГ

94758,67

40782,61

53976,06

Ставчанська ТГ

1542,86

1542,86

 

    

 

          Необхідно зазначити, що фінансування з державного бюджету в 2023 році становило 0 тис. грн.. На підприємстві в 2023 році працювали 482 штатних працівників, середньомісячна заробітна плата склала 16998 грн.

          В 2024 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі 86 тис. кбм. деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі 1500 га, на площі 4000 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 327,2га, штучним шляхом на площі 11,5 га.   

 

 

SFE_“Forests_of_Ukraine”,_branch_“Berehomet_Forest_and_Hunting_unit”_TLA 104805 (завантажити - 2047 Kb ) »
 
SFE_“Forests_of_Ukraine”,_Branch_“Berehomet_Forest_and_Hunting_Unit”_TLA 148175 (завантажити - 2047 Kb ) »
 
FSC (завантажити - 1511 Kb ) »
 
Результати моніторингу (завантажити - 26 Kb ) »
 
План лісогосподарських робіт 2024 (завантажити - 22 Kb ) »
 
Використання результатів моніторингу (завантажити - 16 Kb ) »
 
План робіт по охороні та захисту лісу 2024hsr (завантажити - 12 Kb ) »
 
форма 10 ЛГ.pdf (завантажити - 4201 Kb ) »
 
Нормативно-правові акти (завантажити - 37930 Kb ) »
 

Шановні відвідувачі!

   Ми раді вітати Вас на сайті ФІЛІЇ «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ»!

   Сподіваємось, що тут Ви знайдете для себе цікаву й корисну інформацію про пріоритетні напрямки розвитку підприємства, товари та послуги, основні досягнення і плани лісівничого колективу Буковини. Ми зробимо все можливе, щоб віртуальна екскурсія сторінками нашого веб-сайту була цікавою і максимально інформативною.

 

Останні новини
17 вересня 2023 о 08:00

Шановні колеги! Щиро вітаю з професійним святом - Днем працівника лісу! В першу чергу хочу висловити вдячність за ваш невтомний і надзвичайно важливий внесок у збереження та розвиток нашої галузі. Спеціалісти лісового господарства - це ті, хто завжди готовий стояти на сторожі природних ресурсів та забезпечити екологічний баланс. Наша праця вимагає великих зусиль, відданості та знань. Прийміть в цей осінній день найщиріші слова вітання з професійним святом. Хай він для вас, як і інші дні, буде наповнений гідним визнанням професійного внеску в загальнодержавну справу. Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, злагоди та достатку та мирного неба! Дякую усім воїнам-лісівникам, які сьогодні захищають Україну від російських загарбників. Вісна пам'ять тим Героям, які віддали життя за батьківщину. З повагою,  Роман ПРИКАЗКА Директор філії "Берегометське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України"

Всі новини