en
Напрямки діяльності   »  
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

Місцезнаходження та площа мисливського господарства

 

Мисливське господарство ДП „Берегометське лісомисливське господарство” було організовано 1997 року на підставі рішення Чернівецької обласної Ради XV сесії ХХІІІ скликання № 87-15/01 від 21.06.2001 р. „Про надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства” площею 37,8 тис.га. Згідно Указу Президента України від 04.09.2007 р. „Про розширення території національного природного парку „Вижницький” вилучено у встановленому порядку та надано у постійне користування 1,4 тис.га угідь національному природному парку „Вижницький”. Таким чином площа мисливських угідь на сьогодні становить 36,4 тис.га.


Адреса мисливського господарства:


індекс 59233 вул.Центральна, 55
с.м.т.Берегомет
Вижницького району
Чернівецької області


Одним з найважливіших завдань ведення ЛМГ є:

 • максимальне використання продуктивності мисливських угідь, тобто чисельність мисливських тварин повинна бути доведена до оптимальної господарсько-допустимої щільності, при якій тварини не завдають істотних збитків лісовому та сільському господарствам;
 • раціональне використання державного мисливського фонду;
 • не допущення погіршення екологічного стану середовища перебування мисливських тварин внаслідок власної діяльності;
 • забезпечення проведення комплексних заходів, спрямованих на охорону і відтворення мисливських тварин;
 • збереження і поліпшення середовища перебування, дотримання режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України;
 • проведення первинного обліку чисельності і використання мисливських тварин, вивчення їх стану та характеристика угідь, де перебувають дані тварини, і в установленому порядку надавати цю інформацію органам, що здійснюють державний облік мисливських тварин та їх використання;
 • здійснення охорони державного мисливського фонду;
 • інформування природоохоронних органів, органів мисливського та лісового господарства, органів ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної служби про виявлення захворювань тварин, погіршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та випадки загибелі тварин, проведення комплексних заходів щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;
 • припинення використання мисливських тварин у разі погіршення їх стану та умов існування, виникнення загрози їх знищення, застосування заходів з усунення негативних чинників впливу на тварин і середовище їх перебування;
 • дотримуватись встановлених правил, норм, лімітів строків добування мисливських тварин;
 • здійснення заходів щодо виконання загальнодержавних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу;
 • здійснювати відстріл мисливських тварин у встановлених ветеринарною службою осередках сказу та інших небезпечних захворювань відповідно до законодавства про ветеринарну медицину.

 

Мисливська фауна, її чисельність, стан експлуатації та охорони

 

Мисливська фауна лісомисливського господарства характерна для зони Карпат, досить різноманітна за видовим складом і представлена переважно копитними, хутровими звірами та окремими видами мисливських птахів.


В мисливських угіддях лісомисливського господарства мешкають такі види мисливської фауни, як: зубр, олень, козуля, кабан, заєць-русак, лисиця, вовк, борсук, куниця, кіт лісовий, рись, ведмідь, глухар, рябчик.


Аналіз діяльності і стану ЛМГ зроблено за 10 останніх років.


За охорону мисливської фауни в господарстві відповідає мисливствознавець та 13 єгерів. Крім того, паралельно цю роботу виконує лісова охорона.


До основних видів мисливської фауни в умовах господарства відносяться: зубр, олень, козуля, кабан, заєць-русак.


Розрахунок чисельності, експлуатаційних і біотехнічних заходів виконуються тільки для основних видів мисливської фауни.


Таблиця 2.1.1. Динаміка чисельності мисливської фауни

 

№ п/п

Види мисливської фауни

Чисельність по роках, шт

Прийнята для розра-хунків станом

на 01.01. 2012 р.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Зубр

86

84

84

67

59

50

48

39

28

9

2.

Олень

303

296

295

305

295

290

295

290

295

297

3.

Козуля

250

280

290

290

290

295

290

290

290

308

4.

Кабан

185

190

210

230

235

235

240

235

230

240

5.

Заєць-русак

250

250

210

205

200

210

200

150

150

150

6.

Лисиця

60

67

70

85

90

95

35

30

27

26

7.

Вовк

2

3

3

7

6

8

7

6

5

7

8.

Борсук

25

25

20

20

20

20

22

25

25

25

9.

Куниця

220

227

230

230

240

240

250

250

230

225

10.

Кіт лісовий

24

25

30

30

30

55

40

45

40

36

11.

Рись

18

20

25

30

35

40

42

40

42

40

12.

Ведмідь

10

10

8

10

8

8

9

10

11

11

13.

Глухар

50

50

45

50

45

50

55

60

65

54

14.

Рябчик

243

850

300

300

300

290

300

300

300

290

 

Таблиця 2.1.2. Біотехнічні заходи, які були проведені мисливським господарством за останні 10 років

 

Назви заходів

Оди-ниця вимі-рюва-вання

П о р о к а х

Серед-ній показ-ник

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Заготівля кормів

Сіно

тонн

24,5

20,5

22

13

22

22

22

22

25

25

21,8

Пучки з гілок дерев

т.шт

35

30

30

20

30

30

30

30

30

30

29,5

Зерновідходи

тонн

14,6

10,8

8,6

11,6

16,6

4,7

16,6

33

6

10,6

13,3

Сіль

тонн

5,6

16,5

10,5

7,9

-

5

-

12,1

0,1

3

6,1

Спорудження біотех-нічних споруд

Годівниці

шт

12

12

13

13

13

8

11

4

-

-

9

Солонці

шт

14

24

13

13

13

8

13

21

-

6

12

Кормосховища

шт

4

-

2

1

-

2

1

2

-

-

1

Біотехнічні вежі

шт

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Мисливські будиночки

шт

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

Сараї-навіси

шт

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

2

Створення

Кормові поля

шт

га

14

9

14

9

14

8

17

10

17

10

17

10

17

10

17

10

17

10

25

15

17

10,2

Підгодівельні майданчики

шт

24

24

15

15

13

13

13

13

-

4

13

Виготовлення та встановлення

Аншлаги

шт

20

30

10

15

15

40

10

30

15

25

21

Панно

шт

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на ведення мисливського госпо-дарства за даними фор-ми 2-ТП (мисливство)

Загальні витрати

тис.

грн.

65,1

75,5

88,1

121,9

150,4

268,2

318,6

408,4

484,0

677,5

265,8

в т.ч. заробітна

плата

тис.

грн.

38,9

46,9

58,2

83,6

105,0

141,9

211,9

234,5

260,6

506,8

168,8

Охорона, відтво-рення та облік диких тварин, упорядкування угідь

тис.

грн.

26,1

4,2

29,9

38,3

45,4

85,4

106,7

173,8

114,2

170,6

83,2

Надходження від ведення мислив-ського господар-ства

тис.

грн.

12,8

15,9

18,5

38,8

81,1

217,6

161,2

134,4

170,6

319,5

117,0

 

Загальні витрати на ведення мисливського господарства в середньому за ревізійний період покриваються лише на 44%.


Таблиця 2.1.3. Заходи по охороні мисливської фауни за 10 останніх років

 

Перелік заходів

Р о к и

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Проведено рейдів

110

100

110

90

150

100

140

110

120

150

Виявлено випадків браконьєрства

9

9

7

6

21

9

22

19

20

8

Складено протоколів

9

9

7

6

21

9

22

19

20

7

Вилучено зброї

2

2

1

-

7

2

2

2

2

-

Опубліковано статей

1

2

-

1

1

1

2

1

1

2

Порушено криміналь-них справ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Таблиця 2.1.4. Відстріл хижих та шкідливих тварин і птахів

 

Види тварин, птахів

Кількість відстріляних хижаків по роках, шт

В серед-ньому за 10 років

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Вовки

-

1

-

-

1

2

2

2

2

2

1

Лисиці

2

-

1

3

4

4

10

1

2

4

3

Бродячі собаки

170

166

247

140

184

199

368

137

152

182

195

 

Таблиця 2.1.5. Реалізація ліцензій та відстрільних карток за останні 10 років
(в чисельнику – реалізовано; в знаменнику – фактично здобуто)

 

Види мисливських тварин

Р о к и

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Олень

5

1

5

1

16

6

18

8

15

2

15

6

-

13

4

13

5

24

10

Козуля

-

-

-

6

2

-

3

3

3

3

-

1*

-

-

Кабан

30

4

30

3

25

7

32

10

31

7

30

7

37

12

31

5

30

9

36

16

Примітка: * добуто за рахунок селекційного вилучення.

 

Згідно даних обліку мисливської фауни при мисливському упорядкуванні у 2011 році збільшилось поголів’я оленя, кабана і козулі.

 

Ветеринарно-санітарна оцінка угідь господарства

 

Випадки інфекційних та інвазійних захворювань тварин та птахів на території ЛМГ не виявлені.


Для збереження задовільного стану санітарно-епідеміологічної ситуації території перед початком полювань, згідно приписів головного ветеринарного інспектора ветеринарної медицини, єгерською службою господарства проводиться відстріл хижих ссавців і бродячих тварин та їх експертиза.


Для покращання санітарно-епідеміологічної ситуації, окрім знищення хижих ссавців, на території товариства слід проводити санацію лисячих нір.


Для пероральної імунізації диких тварин (профілактики тваринного сказу лисиць) необхідно проводити викладку приманок, оброблених антирабічною вакциною „Броварабіс VRI”. Також треба два рази на рік проводити дегельмінтизацію місць підгодівлі мисливських тварин за 1-2 тижні до початку зимової підгодівлі: через 1-2 тижні після її закінчення. При цьому оброблення годівниць і солонців проводиться шляхом вапнування, а залишки кормів і послід спалюють. Територію біля солонців і годівниць дезинфікують 3% розчином хлорного вапна, окремі ділянки посипають суперфосфатом і перекопують.


Для дегельмінтизації мисливських тварин в годівниці викладають пересипане зерно і ветпрепарати ряду альбиндазолу за нормою та сіно з домішкою полину.

 

Висновки про стан ведення мисливського господарства

 

Ведення мисливського господарства відповідає основним вимогам нормативних документів, про це свідчить наявність достатньої кількості мисливської фауни вище оптимальної ємності, перевиконання обсягів біотехнічних заходів, відсутність масових інфекційних та інвазійних захворювань тварин і птахів.


Стан ведення мисливського господарства задовільний.


Позитивні сторони ведення мисливського господарства:

 • своєчасне замовлення робіт по мисливському впорядкуванню угідь;
 • якісне проведення робіт з обліку чисельності мисливської фауни;
 • задовільний стан робіт з організації території;
 • досягнення позитивних результатів у досягненні оптимальної ємності угідь по основних видах мисливської фауни;
 • виконання і перевиконання запроектованих обсягів біотехнічних заходів і споруд.


Поряд з цим, має місце зменшення протягом ревізійного періоду чисельності зубра з 87-ми до 28-ми голів.

 

Шановні відвідувачі!

   Ми раді вітати Вас на сайті ФІЛІЇ «БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ»!

   Сподіваємось, що тут Ви знайдете для себе цікаву й корисну інформацію про пріоритетні напрямки розвитку підприємства, товари та послуги, основні досягнення і плани лісівничого колективу Буковини. Ми зробимо все можливе, щоб віртуальна екскурсія сторінками нашого веб-сайту була цікавою і максимально інформативною.

 

Останні новини
17 вересня 2023 о 08:00

Шановні колеги! Щиро вітаю з професійним святом - Днем працівника лісу! В першу чергу хочу висловити вдячність за ваш невтомний і надзвичайно важливий внесок у збереження та розвиток нашої галузі. Спеціалісти лісового господарства - це ті, хто завжди готовий стояти на сторожі природних ресурсів та забезпечити екологічний баланс. Наша праця вимагає великих зусиль, відданості та знань. Прийміть в цей осінній день найщиріші слова вітання з професійним святом. Хай він для вас, як і інші дні, буде наповнений гідним визнанням професійного внеску в загальнодержавну справу. Щиро зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, злагоди та достатку та мирного неба! Дякую усім воїнам-лісівникам, які сьогодні захищають Україну від російських загарбників. Вісна пам'ять тим Героям, які віддали життя за батьківщину. З повагою,  Роман ПРИКАЗКА Директор філії "Берегометське лісомисливське господарство" ДП "Ліси України"

Всі новини