en
Головна сторінка   »  
Новини
« назад

23 лютого 2021
Зауваження до Акту перевірки 19/03 від 08 лютого 2021 року
 

В період з 02.02.2021 по 08.02.2021 року посадовими особами Державної екологічної інспекції Карпатського округу на підставі наказу від 01.02.2021 № 43 та направлення на перевірку № 36 від 01.02.2021 було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері охорони навколищного природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів ДП «Берегометське ЛМГ» розташованого за юридичною адресою: 59233, смт. Берегомет, вул. Центральна, 55, Вижницький район, Чернівецька область.

Підставою для проведення даної перевірки стало письмове звернення громадянина Гриника Євгена Олександровича (адреса проживання: м. Київ, вул. Вітрука, буд. 15, кв. 15) до Державної екологічної інспекції Карпатського округу. У даному зверненні, гр. Гриник Є.О. повідомляє про грубі порушення законодавства виявлені ним та його товаришами в діяльності ДП «Берегометське ЛМГ», а саме в Мигівському, Долішньошепітському та Чемернарському лісництвах. Також зазначає, що даними лісництвами грубо порушуються Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, також порушуються санітарні правила в лісах України. Правила поліпшення якісного складу лісів, а саме проведення лісовідновних рубок без відповідних документів, а також повідомляє, про факти невідповідності об’ємів в натурі відведення лісосік згідно лісорубних квитків.

08 лютого 2021 року, посадовими особами державної екологічної інспекції Карпатського округу, які здійснювали дану позапланову перевірку був сладений Акт № 19/03 та наданий для ознайомлення керівництву ДП «Берегометське ЛМГ» зареєстрований під вх. № 73 від 08.02.2021р. Однак, після ознайомлення керівництвом ДП «Берегометське ЛМГ» із змістом даного акту, була відмова від підпису даного акту, оскільки ДП «Берегометське ЛМГ» категорично не погоджується із зазначеними у ньому, на думку посадових осіб державної екологічної інспекції, які здійснювали перевірку, порушення вимог природоохоронного законодавства, з огляду на наступне.

Частиною 2 статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

1) Щодо зазначенних порушень у кварталі 33, виділ 1 ділянка 1, площа  

Згідно роз’яснення Державного комітету лісового господарства України від 29.09.2004 року № 02-13/3712, контроль за правильністю визначення обсягу деревини відведеної у рубку, здійснюється до проведення рубки. Дерева, які були відведенні у рубку відповідно до діючих правил та норм і в подальшому зрубані лісокористувачем, не є незаконно зрубаними і визначення їх обєму після проведення рубки (в тому числі через переведення діаметра пня до діаметра на висоті грудей) для контролю якості відведення, чинним лісовим законодавством не передбачено.

Стаття 2 Закону України «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево – букових лісах Карпатського регіону» не забороняє проведення вищевказаної рубки так як дана рубка проведена, як кінцевий прийом поступової рубки, та не в ялицево – буковому насадженні.

Пункти 6, 26 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 724 «Про затверження правил поліпшення якісного складу лісів» забороняє проведення тільки суцільних рубок формування та оздоровлення лісів. Лісорубний квиток № 227 та 228 був виданий  09.12.2020р.

На виконання статті 26 Закону України «Про природно – заповідний фонд України» повідомляємо, що дана ділянка не є територією заказника «Зубровиця» згідно матеріалів лісовпорядкування 2010 року. Дана рубка проведена в експлуатаційних лісах.

Згідно пункту 3 статті 19 Лісового кодексу України, всі лісогосподарські заходи на підприємстві здійснюються на основі матеріалів лісовпорядкування.

 

2) Щодо зазначених порушень в кварталі 37, виділ 2 ділянка 1, площа  

На зазначених ділянках обмір модельних дерев та визначення розряду висот не проводився у відповідності до Методичних вказівок з відведення та таксації лісосік.

Також, на вищевказаних ділянках, при проведенні перевірки облік природного поновлення не проводився.

Згідно листа Державного комітету лісового господарства України від 29.09.2004 року № 02-13/3712, контроль за правильністю визначення обсягу деревини відведеної у рубку, здійснюється до проведення рубки. Дерева, які були відведенні у рубку відповідно до діючих правил та норм і в подальшому зрубані лісокористувачем, не є незаконно зрубаними і визначення їх обєму після проведення рубки (в тому числі через переведення діаметра пня до діаметра на висоті грудей) для контролю якості відведення, чинним лісовим законодавством не передбачено.

Стаття 2 Закону України «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево – букових лісах Карпатського регіону» не забороняє проведення вищевказаної рубки так як дана рубка проведена, як кінцевий прийом поступової рубки та не в ялицево – буковому насадженні.

Пункти 6, 26 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 724 «Про затверження правил поліпшення якісного складу лісів» забороняє проведення тільки суцільних рубок формування та оздоровлення лісів. Лісорубний квиток №  228 був виданий  09.12.2020р.

На виконання статті 26 Закону України «Про природно – заповідний фонд України» повідомляємо, що дана ділянка не є територією заказника «Зубровиця» згідно матеріалів лісовпорядкування 2010 року. Дані рубки проведені в експлуатаційних лісах.

Згідно пункту 3 статті 19 Лісового кодексу України, всі лісогосподарські заходи на підприємстві здійснюються на основі матеріалів лісовпорядкування.

Згідно п.9 Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013р. № 9 не передбачено контроль робіт з відведення і таксації лісосік по кількості дерев як стоячих так і зрубаних та визнання робіт не задовільними. Однак дана норма Методичних вказівок на думку перевіряючи осіб є порушенням в частині щодо кількості дерев як стоячих так і зрубаних.

В кварталі 33 виділ 1 площа 2,7га, та площа 3,0га відповідно в 2011 та 2016 роках були проведені лісовідновні рубки першого прийому.

В кварталі 37 виділ 2 площа 2,4га, 2,5га, 1,8га, в 2012 році були проведені лісовідновні  рубки першого прийому.

Відповідно до Закону України «Про заборону на проведення суцільних рубок у гірських ялицево – букових лісах Карпатського регіону» від 30.10.2019р. № 249-IX, ялицево – букові деревостани – букові ліси з домішкою виключно ялиці у складі не менше 25%, а суцільні рубки – рубки під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки. Буково – ялицеві деревостани відповідно до Закону 249-IX від 30.10.2019р. повинні становити мінімум 4 (чотири) одиниці Бука та 3 (три) одиниці Ялиці в складі насадження.

У даному випадку лісомисливгоспом проводяться лісовідновні рубки кінцевого (завершального прийому) так як на даних ділянках були попередньо проведені лісовідновні рубки першого прийому. Тобто вони не мають ніякого відношення до суцільної системи рубок, а закон № 249-IX від 30.10.2019р. встановлює заборону на проведення суцільних рубок у ялицево – букових лісах.

Крім вище вказаного, дані насадження по складу згідно актів відведення ділянок в рубку не являються буково – ялицевими деревостанами:

Квартал 33 виділ 1 діл. 1 площа 2,7га – 5 Ял 5 Бк + Яц + Яв;

Квартал 33 виділ 1 діл. 2 площа 1,4га – 6 Ял 3 Бк 1 Яц;

Квартал 37 виділ 2 діл. 1 площа 1,3га – 7 Ял 2 Яц 1 Бк;

Квартал 37 виділ 2 діл. 2 площа 1,4га – 4 Ял 4 Яц 2 Бк.

 

3) Щодо проведення рубок головного користування у Долішньо-Шепітському, Мигівському та Чемернарському лісництвах.

Повідомляю, що зазначені рубки проведені згідно матеріалів лісовпорядкування 2010 року, наказу Держлісагентства України від 31.08.2015р. № 212 «Про віднесення до відповідних категорій лісів Чернівецької області, що знаходяться в постійному користуванні підприємств Держлісагентства», Висновку з ОВД Мінприроди від 12.02.2019р.  № 7-03/12-20189251791/1.

 

Крім цього слід зазначити, що дана перевірка проводилась з грубим порушенням Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 року №877-V, а саме.

Загальні правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 року №877-V (далі - Закон №877).

Згідно абзацу 5 частини 1 статті 6 Закону 877 підставами для здійснення позапланових заходів є, зокрема: звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

Згідно абзацу 10 частини 1 статті 6 Закону № 877 під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Звертаю увагу на те, що у направленні № 36 від 01.02.2021р. на проведення перевірки ДП «Берегометське ЛМГ» не зазначено переліку питань, які будуть з’ясовуватись перевіряючими особами Державної екологічної інспекції Карпатського округу під час проведення перевірки, що в свою чергу є грубим порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 6 Закону № 877.

Крім цього, звертаю увагу на те, що вимогами статті 4 Закону № 877, являється те що державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом. Тобто, сама перевірка та результати її проведення мають містити відомості про проведення перевірки не за місцем юридичної адреси, а за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання.

У направленні на проведення перевірки зазначено, що перевірка ДП «Берегометське ЛМГ» буде проводитись за юридичною адресою та місцем проведення господарської діяльності  ДП «Берегометське ЛМГ»: 59233, Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 55. В даному направленні не вказано, що перевірка буде здійснюватись в межах території Мигівського, Долішньошепітського та Чемернарського лісництв ДП «Берегометське ЛМГ», а також не зазначено адреси їх місцезнаходження.

Отже перевіряючі особи  Державної екологічної інспекції Карпатського округу під час проведення самої перевірки вийшли за межі своїх повноважень з недотриманням положень зазначеного вище Закону № 877.

 

           

Директор                                          Р.Т. Максимчук

 

 

 

 

Зауваження до Акту перевірки 19/03 від 08 лютого 2021 року (завантажити - 247 Kb ) »
 
Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на сайті ДП «Берегометське ЛМГ»!

Сподіваємось, що тут Ви знайдете для себе цікаву й корисну інформацію про пріоритетні напрямки розвитку підприємства, товари та послуги, основні досягнення і плани лісівничого колективу Буковини. Ми зробимо все можливе, щоб віртуальна екскурсія сторінками нашого веб-сайту була цікавою і максимально інформативною.

 

Останні новини
Вчора

    Напередодні славного весняного свята – 8 Березня чоловічий колектив ДП «Берегометське ЛМГ» привітав    жінок – трудівниць   та подарував їм  тепло своїх сердець. Були щирі слова  вітань та чудові весняні квіти, а також грошові винагороди.

Всі новини