en
Напрямки діяльності   »   Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві   »  
Моніторинг лісів

Антропогенні зміни навколишнього природного середовища – забруднення атмосфери, деструкція озону в атмосфері і його накопичення в тропосфері, зміна клімату та інші несприятливі фактори приводять до погіршення стану лісів, що негативно впливає на їх ресурсний потенціал та захисні властивості. Для сталого управління лісами в таких умовах потрібна регулярна, об’єктивна і своєчасна інформація щодо динаміки стану лісових об’єктів та прогнозу розвитку ситуації. Така інформація може бути одержана при проведенні моніторингу лісів. Національним законодавством та постановами Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391) в Україні передбачено створити державну систему моніторингу довкілля, в тому числі і в лісовому господарстві.


Моніторинг лісів - це система регулярних спостережень, оцінки та аналізу інформації про стан лісів та прогнозування його змін з метою забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень щодо сталого управління лісами. Моніторинг є складовою частиною системи інформаційної підтримки управління лісами.

 

Функціонування моніторингу має забезпечити:

  • підвищення оперативності отримання і якості первинних даних про екологічний стан лісів;
  • зростання рівня адекватності між реальним екологічним станом лісів та його інформаційною моделлю;
  • підвищення рівня обґрунтування прийняття рішень з управління лісами;
  • покращення якості інформаційного забезпечення споживачів лісоекологічної інформації шляхом застосування сучасних комп’ютерних та інформації технологій.

Основні завдання моніторингу лісів:

  • довгострокові систематичні спостереження за станом лісових екосистем України для одержання повної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо його поточних змін
  • виявлення та оцінка факторів (природних і антропогенних), які впливають на стан лісів, оцінка масштабів погіршення стану лісів, з’ясування причин і механізмів зміни стану лісів, визначення закономірностей їх сталого функціонування і прогнозування їх динаміки;
  • інформаційно-аналітична підтримка рішень щодо управління лісами.


Моніторинг - багаторівнева система спостережень. Виділяють два рівні моніторингу: I (екстенсивний) та II (інтенсивний). Призначення моніторингу І рівня (екстенсивного) - отримувати інформацію про часову та просторову динаміку стану лісів і визначити території, на яких відбуваються суттєві зміни стану лісів. Для цього на рівномірній мережі ділянок моніторингу з відомим рівнем достовірності визначаються індикатори стану лісів і документуються їх зміни для визначення ступеню їх відхилень від норми. Призначення інтенсивного моніторингу - вивчення закономірностей динаміки стану лісів та виявлення головних факторів, які визначають стан лісів (оцінка причинно-наслідкових взаємозв'язків).


Відповідно до вищезгаданої постанови на території ДП „Берегометське ЛМГ“ в 2006 році Київською лісовпорядною експедицією було закладено 45 моніторингові точки. Роботи виконувались згідно методичних рекомендацій складених за результатами наукових досліджень УкрНДІЛГА з моніторингу лісів.


Методичні рекомендації підготували завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА к.с.-г.н. І.Ф.Букша та науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів М.В.Банік. Цінні зауваження та пропозиції при підготовці рекомендацій зробили наукові співробітники: Р.Є. Щербакова, В.І. Фомін, Т.Ф. Стельмахова, О.Б. Бородавка, К.О. Тарін, Ю.С. Шпарик, І.С. Щербак, інженер лабораторії моніторингу і сертифікації лісів А.П.Касьяненко та начальник виробничо-технологічного відділу „Укрдержліспроект“ М.М. Рековець. Рекомендації затверджені Вченою Радою УкрНДІЛГА (протокол № 4 від 10 травня 2000 року).

 

Визначення місцезнаходження ділянки моніторингу

Координати мережі ділянок моніторингу розраховуються за спеціальними програмами УкрНДІЛГА. Місцезнаходження ділянок моніторингу визначається на топографічних картах. Центром ділянки є точка, що має координати вузла мережі. Місцезнаходження центру діляннки моніторингу спочатку знаходять на топографічній карті масштабу 1:50000. Потім визначають його місцезнаходження на плані лісонасаджень (1:25000). В подальшому розташування точки моніторингу переноситься на планшет масштабу 1:10000. Не бажано закладати ділянку моніторингу в таксаційному виділі, площа якого менше 1 га, потрібно також уникати деревостанів нижче V класу бонітету та рідколісь. Вся ділянка моніторингу повинна знаходитись в одному виділі. Центр ділянки повинен бути розташований не ближче 50 м від узлісся. У лісових культурах ділянки закладають після змикання крон. Якщо не вдається розмістити ділянку так, щоб вона відповідала вищезгаданим вимогам, дозволяється з використанням спіральної палетки змістити центр ділянки на відстань не більше 500 м від точки з заданими координатами. Потім в радіусі 5 м підбирають дерево І класу Крафта і воно маркується, як центр ділянки (на висоті 1,5 м фарбою наноситься смуга шириною 10 см). Це дерево прив’язується“ до квартального стовпа або іншого орієнтиру чи до характерних особливостей рельєфу (пересічення шляхів, канави, мости тощо).Схема прив’язки із вказаним азимутом і відстанню до орієнтиру подається у польовому бланку.


Польові роботи з обстеження ділянок моніторингу проводяться щорічно, приблизно в ті самі строки, що і були закладені ділянки моніторингу, відхилення не перевищує 10 днів.


Всі дані обстежень заносяться в карточку польового обліку, після чого дані вносяться до персонального комп’ютера і відправляються в УкрНДІЛГА для подальшого опрацювання.


Таблиця 2.8.1. Місцезнаходження ділянок мониторингу 1 рівня

 

№ точки моніто-рингу

Лісогосподарське підприємство

Лісництво

№ кв.

№ вид.

Фактичні географічні координати

 

Дата закладки

ширина

довгота

556023

ДП „Берегометське ЛМГ”

Мигівське

23

10

487,2

2522,42

31.07.06.

570411

- * -

Лопушнянське

5

6

485,43

1516,39

01.08.06.

541822

- * -

Чемернарське

29

33

4755,51

2524,54

21.07.06.

556103

- * -

- * -

38

2

4758,42

252,08

25.07.06.

556102

- * -

Долішньо-шепітське

30

10

481,33

2515,22

20.07.06.

 

Шановні відвідувачі!

Ми раді вітати Вас на сайті ДП «Берегометське ЛМГ»!

Сподіваємось, що тут Ви знайдете для себе цікаву й корисну інформацію про пріоритетні напрямки розвитку підприємства, товари та послуги, основні досягнення і плани лісівничого колективу Буковини. Ми зробимо все можливе, щоб віртуальна екскурсія сторінками нашого веб-сайту була цікавою і максимально інформативною.

 

Останні новини
Сьогодні

  28 червня 2022 року календар історії відрахував 26 річницю Конституції України.
    Відзначаючи високоефективну роботу кращих працівників галузі, їх особистий внесок в охорону та відтворення лісових і мисливських багатств України, активну громадянську позицію, виконання робіт в умовах воєнного стану, проявлений героїзм у збереженні територіальної цілісності держави та з нагоди Дня Конституції України, Голова Державного агентства лісових ресурсів Ю.Болоховець нагородив чимало працівників лісової галузі

Всі новини